Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu
Develop.com.vn là một sàn thương mại điện tử chuyên bán tài nguyên lập trình, bao gồm source code, hình ảnh, video và tài liệu.
Người dùng là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng develop.com.vn.
Người bán là người dùng đăng tải tài nguyên lên develop.com.vn để bán.
Người mua là người dùng mua tài nguyên từ người bán trên develop.com.vn.

2. Quyền và nghĩa vụ của người dùng
Quyền của người dùng
 • Người dùng có quyền truy cập và sử dụng các tính năng của develop.com.vn.
 • Người dùng có quyền mua và bán tài nguyên trên develop.com.vn.
 • Người dùng có quyền được bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của người dùng
 • Người dùng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều khoản sử dụng của develop.com.vn.
 • Người dùng có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ khi đăng ký tài khoản và sử dụng develop.com.vn.
 • Người dùng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho các giao dịch mua bán tài nguyên trên develop.com.vn.
 • Người dùng có nghĩa vụ bảo mật thông tin tài khoản của mình.
 • Người dùng có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
3. Quyền và nghĩa vụ của người bán
Quyền của người bán
 • Người bán có quyền bán tài nguyên của mình trên develop.com.vn.
 • Người bán có quyền được bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của người bán
 • Người bán có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tài nguyên của mình khi đăng tải lên develop.com.vn.
 • Người bán có nghĩa vụ đảm bảo tài nguyên của mình không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
 • Người bán có nghĩa vụ hoàn trả tiền cho người mua nếu tài nguyên của mình không đáp ứng yêu cầu.
 • Người bán có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
4. Quyền và nghĩa vụ của người mua
Quyền của người mua
 • Người mua có quyền mua tài nguyên trên develop.com.vn.
 • Người mua có quyền được bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.
Nghĩa vụ của người mua
 • Người mua có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho các giao dịch mua bán tài nguyên trên develop.com.vn.
 • Người mua có nghĩa vụ kiểm tra kỹ lưỡng tài nguyên trước khi mua.
 • Người mua có nghĩa vụ thông báo cho người bán nếu tài nguyên không đáp ứng yêu cầu.
 • Người mua có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
5. Quy định về thanh toán
 • Người mua có thể thanh toán cho các giao dịch mua bán tài nguyên trên develop.com.vn bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử,...
 • Người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để người mua thanh toán.
 • Người bán có trách nhiệm chuyển giao tài nguyên cho người mua sau khi nhận được thanh toán đầy đủ.
6. Chính sách đổi trả
 • Người mua có quyền đổi trả tài nguyên trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng nếu tài nguyên không đáp ứng yêu cầu.
 • Người bán có trách nhiệm hoàn trả tiền cho người mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đổi trả.
7. Giải quyết tranh chấp
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa người dùng với develop.com.vn sẽ được giải quyết thông qua thương lượng.
 • Nếu không thể giải quyết thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.
8. Điều khoản chung
 • Develop.com.vn có quyền thay đổi, bổ sung các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào.
 • Các thay đổi, bổ sung sẽ được công bố trên trang web của develop.com.vn.
 • Người dùng có trách nhiệm cập nhật các thay đổi, bổ sung của các điều khoản sử dụng.
9. Quy định về quyền sở hữu trí tuệ
 • Tất cả các tài nguyên trên develop.com.vn đều thuộc quyền đồng sở hữu của develop và người bán
Đỉnh