BrandBoost - Trang đích Công ty Tiếp thị

Liên hệ tác giả

Vui lòng Đăng nhập để liên hệ tác giả này.

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG CUNG CẤP BẢO ĐẢM HOÀN TIỀN


Giới Thiệu

Trang đích Brandboost Marketing Agency là một mẫu giao diện người dùng hiện đại cho một Công ty Tiếp thị. Mẫu của chúng tôi được xây dựng hoàn toàn có thể tùy chỉnh và bạn có thể cập nhật nó với nội dung, phông chữ và màu sắc theo thương hiệu riêng của bạn để phù hợp với dự án của bạn.

Tính năng
Thiết kế màn hình hoàn hảo theo pixel
Nhóm và Tổ chức Tốt
Phông chữ miễn phí
Các thành phần có thể tùy chỉnh
Tệp định dạng Figma
Hình ảnh không được bao gồm Tất cả các hình ảnh chỉ được sử dụng cho mục đích xem trước.

Ứng dụng hỗ trợ: Figma
Loại tệp: FIG
Thêm: Phân lớp
Không gian màu: RGB
Định hướng: Chân dung
Kích thước: 1440 (w) × 1080 (h) px

Các sản phẩm liên quan khác Bởi quangeditor111

Đỉnh