Combo 10 Website Templates Admin

Liên hệ tác giả

Vui lòng Đăng nhập để liên hệ tác giả này.

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG CUNG CẤP BẢO ĐẢM HOÀN TIỀN


Hướng Dẫn Cài Đặt

  1. Tải và Giải nén Tệp ZIP: Trước hết, tải tệp ZIP của web template từ nguồn cung cấp của nó, ví dụ: ThemeForest, TemplateMonster, hoặc trang web khác. Sau khi tải xong, giải nén tệp ZIP bằng một ứng dụng giải nén tệp ZIP như Winrar, 7-Zip, hoặc tích hợp sẵn trong hệ điều hành của bạn.
  2. Cài Đặt Môi Trường: Trước khi sử dụng web template, đảm bảo bạn đã cài đặt môi trường cần thiết. Điều này bao gồm phiên bản của ngôn ngữ lập trình (ví dụ: PHP), cơ sở dữ liệu (ví dụ: MySQL), và các công cụ phát triển (ví dụ: Visual Studio Code, …).
  3. Sao Chép Template Vào Máy Chủ: Upload hoặc sao chép tất cả các tệp và thư mục của web template vào máy chủ web của bạn.
  4. Tùy Chỉnh Template (Tùy Chọn): Tùy chỉnh giao diện và chức năng theo nhu cầu của bạn. Điều này có thể bao gồm thay đổi hình ảnh, văn bản, màu sắc, thêm nội dung, và nhiều tùy chỉnh khác.
  5. Kiểm Tra Website: Sau khi cài đặt và tùy chỉnh, kiểm tra trang web của bạn để đảm bảo mọi thứ hoạt động đúng cách và theo mong muốn.
  6. Bảo Trì Và Cập Nhật: Đảm bảo bạn thường xuyên bảo trì và cập nhật web template để đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất của nó.

Các sản phẩm liên quan khác Bởi trung-vuong

Đỉnh