Mô Phỏng; Nhãn Vải Jean Có Texture Giấy

Liên hệ tác giả

Vui lòng Đăng nhập để liên hệ tác giả này.

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG CUNG CẤP BẢO ĐẢM HOÀN TIỀN


Giới Thiệu
Thông qua mô hình này, bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn trong Adobe Photoshop, bạn có thể áp dụng thiết kế một cách dễ dàng bằng cách cập nhật đối tượng thông minh.
File PSD được phân lớp với tính năng đối tượng thông minh, dễ dàng chỉnh sửa.
Độ phân giải 3000x2000 pixel ở 300 dpi, Dễ chỉnh sửa với các đối tượng thông minh Tất cả mọi thứ đều được phân lớp và tổ chức tốt, có thể chỉnh sửa màu sắc/văn bản Tập tin PSD

Thông Số Kỹ Thuật
Ứng Dụng Hỗ Trợ: Adobe Photoshop
Loại Tệp: PSD
Thêm Vào: Được Phân Lớp
Không Gian Màu: RGB
Định Hướng: Ngang
Kích Thước: 3000(w) × 2000(h) px

Các sản phẩm liên quan khác Bởi longqa1

Đỉnh